Wedstrijd spelende leden vanaf 14 jaar worden bij toerbeurt ingezet voor de volgende taken:

  • Zaalwacht tijdens wedstrijden (leden van 17 jaar en ouder)

Optreden als tafeljury, het bijhouden van score, fouten, time bij thuiswedstrijden (leden van 14 jaar en ouder)

Fluiten van thuiswedstrijden (leden van 16 jaar en ouder). Crackerjacks organiseert hiervoor een scheidsrechterscursus. De kosten van deze cursus worden betaald door de club.

Bij het verzuimen van een taak zonder dat men voor vervanging heeft gezorgd gelden de volgende sancties:
De eerste keer wordt het lid officieel gewaarschuwd via de mail en/of zijn coach. De club gaat nog uit van een misverstand/miscommunicatie.
De tweede keer wordt het lid geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd plus een boete van €15,-. Deze wordt automatisch geïncasseerd.
De derde en volgende keren wordt het lid geschorst voor de twee eerstvolgende wedstrijden en wordt telkens een boete opgelegd van €20,-. Deze wordt automatisch geïncasseerd. Daarnaast kan het bestuur overwegen het betreffende lid te schorsen voor de rest van het lopende seizoen.

Aan alle ouders wordt een actieve rol gevraagd bij Crackerjacks. Meehelpen bij de bar, zijn van basketballcoach, tafelen bij de jongste spelers, organiseren van het basketballkamp: ouders kunnen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat. Als ouders geen voorkeur aangeven, worden ze ingedeeld bij activiteiten waar ze nodig zijn.

Rooster

Maandelijks wordt er een nieuw rooster verspreid onder de coaches. De coaches dienen dit te delen met de spelers.

Vanwege de wet op de privacy is het niet meer mogelijk dit rooster op publiekelijk toegankelijke locaties te delen.