Iedereen is welkom bij Crackerjacks! Of je nu in een team vanaf 10 jaar wil spelen, als jong talent bij Peanuts basketbal wil of recreactief. Kom 2 keer proberen of je net zo van basketball houdt als wij.

Via het ledenadministratie menu kan je je inschrijven bij Crackerjacks, of hoe jammer we het ook zouden vinden afmelden als lid.

Wanneer je je inschrijft bij Crackerjacks, worden je gegevens opgenomen in ons ledenadministratie systeem welke gekoppeld is aan de NBB. Zodra je wedstrijden gaat spelen (zowel Eemland competitie als reguliere competitie) zal bv Crackerjacks je aanmelden bij de NBB en draagt zorg voor de contributieafdracht aan de NBB.

Alle kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap, maar ook bij het spelen van wedstrijden kunt je via "Contributie" in het menu vinden.
Crackerjacks betaalt op jaarbasis zaalhuur aan SRO en contributie aan de Nederlandse Basketball Bond. Deze kosten zijn hoog, waardoor we genoodzaakt zijn om duidelijke richtlijnen te hebben voor alle leden. Dit houdt in dat beindigen van lidmaatschap samen valt met het eind van de 2 competitie perioden per seizoen.

Contributie
De contributie wordt geint via automatisch incasse waar het inschrijf formulier tevens geld als het machtigings formulier. Mocht om redenen de incasso niet gewenst zijn kan anders verzocht worden bij de penningmeester. Het niet (tijdig) betalen van de contributie gelden kan leiden tot schorsing van recht van het spelen van wedstrijden en zal derhalve dus gemeld worden bij de betreffende trainer/coach. We gaan er vanuit dat dat natuurlijk niet nodig is maar we moeten het wel melden. De schorsing vervalt uiteraard als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Schuldvrij verklaring
Als toevoeging op de contributie plicht moet ook gemeld worden dat binnen de Basketbal bond met een zogenaamde schuldvrij verklaring gewerkt wordt. Dit houd in dat zolang een speler niet een verklaring van geen schulden kan overdragen hij niet ingeschreven kan worden bij een andere vereniging.

Uitschrijven
We hopen dat je dit niet doet, maar opzeggen kan zoals eerder aangegeven tweemaal per jaar.
Deze data vallen samen met het eind van de NBB competitie perioden, dit houdt in dat:

  • Voor 1 november opzeggen is uitschrijven per 1 januari van het daarop volgende jaar. Je bent contributie plichtig voor deze hele periode.
  • Voor 1 mei is uitschrijven per 1 juli (voor de start van het komende basketballseizoen). Contributie plicht loopt tot eind van het seizoen.

Ter verduidelijking... wanneer je op, laten we zeggen, 5 november uitschrijft dan zijn de teams reeds aangemeld bij de NBB voor de tweede helft van de competitie en is organisatorisch de tweede competitie helft al gestart. Het zelfde geldt voor uitschrijven na 1 mei waarbij de organisatie van het opvolgend jaar reeds gestart is.

Uitschrijven en andere mutaties van de gegevens dient altijd via de ledenadminitstratie te verlopen. berichten via trainers/coaches of andere bestuursleden worden niet als zodanig geaccepteerd.

Kleding
Crackerjacks heeft haar eigen tenue. Alle competitiespelende teams zijn verplicht om in deze wedstrijdkleding te spelen. De Nederlandse Basketball Bond deelt boetes uit bij onjuiste kledingdracht. Deze boete wordt met de betreffende persoon verrekend en automatisch geïncasseerd. Uiteraard geldt dit niet als Crackerjacks niet tijdig een tenue heeft kunnen leveren. Bij het aanmelden als lid betalen de jeugd leden een borg voor het tenue. Deze wordt aan het einde van de lidmaatschap weer teruggestort, in tussenliggende periode kan men wanneer nodig een nieuw tenue aanvragen.