De basis-contributie voor het seizoen is per ALV als volgt vastgesteld:
Binnen deze contributie is voorzien in NBB contributie, Aansprakelijkheid verzekering en een max 2 uur training per week.

Categorie Per jaar   
Wedstrijdspelend t/m 12 jaar Eemland € 205,00
Wedstrijdspelend t/m 12 jaar NBB € 225,00
Wedstrijdspelend 13 t/m 19 € 261,00
Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder € 309,00
Recreanten alle leeftijden: € 205,00
Rayontoeslag €   50,00
Extra training / uur (team afhankelij) €   66,00
Borg tenue €   25,00
Huur tenue (jeugd) €   24,00
Inschrijfgeld €   25,00
 
Individuele contributies worden vastgesteld op basis van het team waar men ingedeeld is.
Zo zal voor een speler in b.v. een onder 16 team welke in totaal 3 uur traint per week de contrinbutie komen op:
€ 261,00 + € 24,00 + 1x € 66,00 = € 351.- zijn.
 
De contributie innen we via een verplichte automatische incasso in 4 termijnen. De bedragen worden rond de volgende data geïnd:

- 1ste termijn eind september / begin oktober
- 2de termijn eind november
- 3de termijn eind januari
- 4de termijn eind maart

Niet betalen van de contributie leidt automatisch tot het schorsing van het recht om wedstrijden te spelen. Is de contributie na één maand nog steeds niet betaald, dan is training ook niet meer mogelijk. De schorsing vervalt als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Mocht het wegens redenen structureel niet mogelijk zijn aan de incasso verplichting te voldoen graag contact op nemen met de penningmeester.

Beeindigen of aanpassen van lidmaatschap bij Crackerjacks kan ten alle tijden echter wel onder de volgende voorwaarden bij beindiging:
- opzeggen voor 1 November, dan wordt lidmaatschap beeindigt per 1 Januari en is derhalve 50% van de bepaalde seizoens contributie verschuldigt.
- opzeggen voor 1 Mei, dan wordt je uitgeschreven per 1 Juli en ben je contributie verschuldigd voor de loop van het geldende seizoen.