De basis-contributie voor het seizoen is per ALV 9-7-2020 als volgt vastgesteld:

Met ingang van seizoen 2020/2021 wordt er onderscheid gemaakt tussen Bondslid en verenigingslid.
Een verenigingslid zal geen inschrijving bij de NBB genieten en daarmee geen competitie kunnen spelen. Een bondslid is onderdeel van een competitie spelend team en heeft de mogelijkheid tot recreanten status. Wanneer een "bondslid recreatief" 3 wedstrijden mee gespeeld heeft wordt hij automatisch "bondslid competitie" en volgt voor het restant van het seizoen contributie aanpassing.

Binnen de contributie "Bondslid" is voorzien in NBB contributie, Aansprakelijkheid verzekering en max 2 uur training per week.

Categorie Per jaar
Verenigings lid Recreant - Alle leeftijden € 220,00
Bondslidmaatschap Competitie Recreatief
Bondslid Leeftijd U10 - U12 € 240,00 € 224,00
Bondslid Leeftijd U14 - U16 € 276,00 € 244,00
Bondslid Leeftijd U18 - U20 € 300,00 € 268,00
Bondslid Leeftijd U22 - Senioren € 324,00 € 272,00
 
Rayontoeslag €   50,00
Extra training / uur (op basis van team) €   66,00
Borg tenue €   50,00
Huur tenue (jeugd) €   30,00
Inschrijfgeld €   25,00

Individuele contributies worden vastgesteld op basis van het team waar men ingedeeld is.
Zo zal bijvoorbeeld voor een Bondslid U16, die een tenue huurt en onderdeel is van een team dat 3 uur traint per week de contrinbutie komen op:
€ 276,00 + € 30,00 + 1x € 66,00 = € 372.- zijn.
 
Beeindigen of aanpassen van lidmaatschap bij Crackerjacks kan ten alle tijden echter wel onder de volgende voorwaarden bij beindiging:
- opzeggen voor 1 November, dan wordt lidmaatschap beeindigt per 1 Januari en is derhalve 50% van de bepaalde seizoens contributie verschuldigt.
- opzeggen voor 1 Mei, dan wordt je uitgeschreven per 1 Juli en ben je contributie verschuldigd voor de loop van het geldende seizoen.