Beleid beeld opnamen

Tijdens evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Crackerjacks, is de kans reëel dat er foto- en video-opnamen worden gemaakt.  Hieronder leest u wat onze visie en ons beleid is op het maken van foto- en video-opnamen tijdens evenementen van Crackerjacks.

Het uitgangspunt van Crackerjacks is dat er voor iedereen een veilig en verantwoord sportklimaat moet zijn. Crackerjacks erkent dat er situaties kunnen zijn waarbij het onwenselijk is, dat iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht.

Als basketbalvereniging kunnen wij echter geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke situaties. Om die reden wijzen wij bezoekers van onze evenementen bij de entree van de accommodatie op de kans dat er – tijdens het evenement – foto- of video-opnamen worden gemaakt, waarin zij herkenbaar in beeld kunnen komen. Door het betreden van de accommodatie/het evenement accepteert de bezoeker deze kans.

Het beleid van BV Crackerjacks omtrent het registreren van wedstrijden is, dat wij dit beeldmateriaal alleen gebruiken als een middel om de wedstrijden te evalueren en als leermateriaal voor de eigen trainer/team.

Het beeldmateriaal is enkel en alleen bedoeld voor analyse van wedstrijden en wordt op geen enkele manier door Crackerjacks extern gedeeld.  Als service bieden wij het gastteam aan om de beelden te ontvangen.  Middels een formulier kan dit geregeld worden. Bij de aanvang van de wedstrijd wordt dit door de collega coaches met elkaar doorgenomen. Het bestuur van Crackerjacks adviseert haar coaches om waar mogelijk zekerheid te verwerven dat de collega coach van het gastteam deze informatie deelt met het team, en in geval van jeugdige spelers ook de ouders

Beeldmateriaal delen we graag met het gast team, onder de voorwaarde dat zij er op dezelfde manier mee omgaan. Als later de wens ontstaat om (tegen beleid in) toch het materiaal aan een breder publiek beschikbaar te stellen, dan kan dat wat het bestuur van Crackerjacks betreft enkel en alleen na nadrukkelijke toestemming van alle direct bij de wedstrijd betrokken personen.

Onze visie en het opgestelde beleid is tot stand gekomen na zorgvuldige kennisname van de bepalingen binnen de AVG en Grondwet en EVRM.

Hiervoor aangewende bronnen zijn o.a.:

https://www.ckh-advocaten.nl/toegestaan-openbaar-filmen-fotograferen-2/
https://www.utrecht-letselschade-advies.nl/filmen-en-fotograferen-in-het-openbaar-mag-dat/